Το Δ.Σ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΣΩ

Κατά τις διεξαχθείσες την 25η Οκτωβρίου του 2020 αρχαιρεσίες μεταξύ των μελών του Συλλόγου μας προέκυψε νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο συνήλθε σε σώμα την 27η Οκτωβρίου του 2020  και έγινε κατανομή των αξιωμάτων η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΟΥΣΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΑΡΚΟΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΜΠΕΤΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΤΟΥΚΑΣ
ΕΦΟΡΟΣ : ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. : ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΘΑΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ