Το Δ.Σ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΣΩ

Κατά τις διεξαχθείσες την 28η Μαϊου του 2017 αρχαιρεσίες μεταξύ των μελών του Συλλόγου μας προέκυψε νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο συνήλθε σε σώμα την 6η Ιουνίου του 2017  και έγινε κατανομή των αξιωμάτων η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΟΥΣΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΑΡΚΟΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΜΠΕΤΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΤΟΥΚΑΣ
ΕΦΟΡΟΣ : ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. : ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΘΑΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ : ΤΟΛΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ