Μεσοπρόθεσμοι Στόχοι

  1. Η στελέχωση με Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό , η οργάνωση και λειτουργία Παιδοογκολογικής μονάδας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας . Η λειτουργία μίας τέτοιας μονάδας με πλήρη υποστήριξη από άλλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου αφ ’ ενός θα αποσυμφορήσει τις αντίστοιχες μονάδες των Νοσοκομείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης , αφ ’ ετέρου δε θα διευκολύνει σημαντικότατα τη θεραπεία ΄των παιδιών και θα μειώσει την ταλαιπωρία τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους , με όσα άλλα ευεργετικά αποτελέσματα αυτό συνεπάγεται .
  2. Η εξασφάλιση οικοπεδικής Δημοτικής έκτασης κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για την ανέγερση Ξενώνα όπου θα φιλοξενούνται τα παιδιά που θα νοσηλεύονται σ ’ αυτό με τους συνοδούς τους , εφ ’ όσον διαμένουν εκτός της πόλης της Λάρισας .