Σκοποί

Οι σκοποί του Συλλόγου όπως αυτοί ορίζονται στο καταστατικό είναι:

  • Η προστασία, η πρόνοια και η με κάθε μέσο και μορφή συμπαράσταση και παροχή βοήθειας στα παιδιά και στους εφήβους με νεοπλασματική ασθένεια και στις οικογένειές τους που κατάγονται από τη ΘΕΣΣΑΛΙΑ και την ευρύτερη περιοχή και νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
  • Η άριστη ιατρική και ψυχική φροντίδα των παιδιών και εφήβων που πάσχουν από κακοήθη νοσήματα.
  • Η σωστή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των νεοπλασματικών ασθενειών στα παιδιά, η θεραπεία και η φροντίδα τους.
  • Η ηθική, κοινωνική και οικονομική συμπαράσταση για την θεραπεία, αγωγή, εκπαίδευση, κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών και εφήβων με κακοήθη νοσήματα.
  • Η στενή επαφή και συνεργασία με τις Ιατρικές Σχολές, των ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ της Χώρας και ιδιαίτερα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
  • Η επικοινωνία και συνεργασία με άλλους Συλλόγους της Ελλάδας και του Εξωτερικού που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
  • Η οργάνωση ενημερωτικών διαλέξεων με Έλληνες και ξένους ειδικούς γιατρούς και καθηγητές.
  • Η ενίσχυση και υποβοήθηση της έρευνας για τα νοσήματα αυτά, η εφαρμογή των μεθόδων θεραπείας που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες και η ίδρυση και οργάνωση εξειδικευμένων κέντρων και νοσηλευτικών μονάδων για τη θεραπεία των παιδιών και των εφήβων.
  • Η λειτουργία Τράπεζας Αίματος και καταγραφή Δωρητών Μυελού των Οστών.
  • Οι οικονομικές ενισχύσεις των οικογενειών που έχουν παιδιά πάσχοντα από νεοπλασίες και βρίσκονται στο στάδιο της θεραπείας, εφ ’ όσον οι οικογένειες δεν δύνανται να αντεπεξέλθουν στα αυξημένα έξοδα που απορρέουν από τη μακροχρόνια θεραπεία.

Η μέχρι σήμερα προσφορά του Συλλόγου τυγχάνει ιδιαίτερης αναγνώρισης από την τοπική κοινωνία και τους δημόσιους φορείς . Γι ’ αυτό το λόγο βραβεύτηκε ως ο καλύτερος εθελοντικός Σύλλογος κατά την ετήσια ψηφοφορία των δημοσιογράφων του Νομού Λάρισας, που διοργάνωσε η ΕΡΑ και το Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας.