Ο σύλλογος

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΣΩ ιδρύθηκε το 1994 στη Θεσσαλία με έδρα τη Λάρισα, από γονείς που είχαν ή έχουν παιδιά πάσχοντα από νεοπλασίες.

Αναγνωρίστηκε επίσημα με την υπ’ αριθμ. 130 / 94 (ΑΜ 1837) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, ως Σύλλογος ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ‘ΙΑΣΩ ’.

Ύστερα από δέκα χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου και λόγω σημαντικής αύξησης των εγγεγραμμένων μελών, αποφασίσαμε να τροποποιήσουμε το καταστατικό και την επωνυμία του Συλλόγου. Έτσι, με την υπ’αριθμ. 604 / 2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας η νέα επωνυμία είναι : ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ‘ ΙΑΣΩ ’ .

Το Διοικητικό Συμβούλιο από 5μελές έγινε 7μελές και απαρτίζεται από γονείς – μέλη που εκλέγονται σύμφωνα με το καταστατικό κάθε τρία χρόνια. Τα εγγεγραμμένα μέλη στις αρχές του 2006, ανέρχονται περίπου σε 1000 τα δε παιδιά που πάσχουν από νεοπλασίες τα οποία ο Σύλλογος φροντίζει με διάφορους τρόπους είναι 400 .

Τα έσοδα προέρχονται από τις ετήσιες συνδρομές των μελών και από τυχόν δωρεές ευαισθητοποιημένων πολιτών ή φορέων.